Ndihma e Parë

Kjo është një listë standarde dhe paraqet Modulin Bazik sipas UIAA, pra mund të përdoret nga Guida, Alpinistët, Sportistët në Natyrë, si dhe Natyralistët tjerë. Sigurisht farmacistët mund  edhe të bëjnë ndryshime të vogla në medikamente, por parametrat duhet të jenë bazik.

1. Kutia duhet të jetë e veçantë, për Ndihmë të Parë

2. Kutia duhet të jetë sa më e lehtë

3. Medikamentet duhet të jenë të paluara mirë në kuti.

4. Letra me direktiva për përdorim

MODULI BAZIK

DHIMBJE;  paracetamol -tabs 10

SPAZMA (SHTANGIM I MUSKUJVE);  current spasmolytic drug 5

KOLLA;  dihydrocodeine 25 mg retard caps 5

FTOHJE;  decongestant nose drops in a plastic bottle 1

MOLISJE; electrolytes + small vitamin – glucose tabs 10

PAGJUMSI; zolpidem or midazolam tabs * 5

DIARREA; loperamide caps 5

VJELLJA;  metoclopramide 10 mg tabs 5

SYTË; disinfectant + astringeant + and/or antiinflammatory eye salve 1

BUZËT; lip protector salve 1

DIZINFEKTUES; povidone iodine 10 ml (eg Betadine) 1

ANTIBIOTIK; ciprofloxacin 500 mg tab or Co-trimoxazole 160/800 mg 5

LARTËSIA; acetazolamide 500 mg caps 5; nifedipine 20 mg retard tabs 10

dexamethasone 4 mg tabs 10, (NUK APLIKOHET)

LËNDIM TË NDRYSHME

Fashë e fuqishme elastike, shirit 1

Fasha të ngjeshura 5x10cm  2

Fasha me alkool (të gatshme) 2

Disa flaster të fortë ngjitës, për ngjitje në lëkurë

Shirit i fortë ngjitës, i vogël 1

Skalper i vogël 1

Piskatore 1

Dorëza 1

LEAVE COMMENT