‘’Nuk ka asgjë të pamundur për atë që provon’’
Alexander the Great*

Sektori i Alpinizmit është sektor i veçantë dhe është i rezervuar vetëm për anëtarët të cilët i kryejnë trajnimet me ne. Alpinistët janë më të paktë në numër sepse kjo fushë kërkon më shumë impenjim fizik dhe psikik. Përveç tjerash, është sport që kërkon pajisje dhe kohë, por megjithatë është shumë atraktiv, zbavitës dhe interesant, për të gjithë anëtarët. Me KAP, çdo njëri mund ta provojë këtë sport, brenda kushteve të sigurisë, dhe nën kujdesin e Alpinistëve tanë. Me pak përgatitje teknike, mund të lëshohemi edhe në shpella, por edhe të provojmë pak adrenalinën e kacavarjes. Në përgjithësi, pak nga alpinizmi mund të provohet nga çdonjëri anëtar i KAP-it.

image description
Best Seasons:All Seasons

No Trip matches your search criteira