‘’Ljudsko biće i bicikl čine savršenu sintezu tijela i stroja’’ 
Richard Ballantine*

image description

No Trip matches your search criteira